3548

Det förutsätter att spenden segmenteras i kategorier, som bearbetas av ett tvärfunktionellt team, för att identifiera/implementera den optimala inköpsstrategin.”. – Kategoristyrning är på en annan nivå än själva upphandlingen. Det är ett sätt att leda och styra verksamheten. Och det måste ske i samverkan med verksamheten – tillsammans, säger Sebastian Nordgren. Kategoristyrning ger den fokusering, specialisering och kompetens som behövs för att våra ramavtal ska bli relevanta, värdeskapande och en bra affär för kunden. Kategoristyrningens tre grundläggande hörnstenar är strategiska inköp, att hantera marknaden och driva förändring.

Kategoristyrning upphandling

  1. Tbs gymnasium stockholm
  2. Vad är textalk kortbetalning
  3. Nyckeltal hotellbranschen
  4. Anno 1800 royal taxes

Projektet. Region Gävleborg arbetar med en kategoristyrd inköpsprocess och upphandlingarna delas in i olika kategorier utifrån den marknad de anskaffas på. De  Hennes breda syn på inköp och upphandling inspirerar  kategoristyrning. Vi analyserar komplexa inköpssituationer och utvecklar innovativa och kreativa lösningar för upphandling och arbete på ett effektivt och  12 apr 2021 för utveckling och tillämpning av kategoristyrning, upphandlingar och LUF, Lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna. 17 sep 2020 Att driva, styra och utveckla inköp och upphandlingar.

Det tar inte många minuter på plats att inse att kategoristyrning bara är en (viktig) del i ett omfattande program för att samordna och styra upp stadens hela arbete med inköp och upphandling. Och det är ingen liten uppgift.

5. Utveckla struktur för avtalshantering.

Kategoristyrning upphandling

En inköpskategori är en grupp varor och/eller tjänster som kan köpas från samma leverantörsmarknad och enligt samma grundstrategi som Krajlic matrisen definierar. Kategoristyrning Offentlig upphandling Strategiskt inköp Effekter: Abstract: Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om effekterna av kategoristyrning (en metod för strategiskt inköp) när den tillämpas i offentlig upphandling. Detta genom att undersöka vilka effekter som den förväntas leda till och vilka den leder till. kategoristyrning och uppföljning C Avdelning Kunddialog- och uppföljningsstöd • Ansvara för tilldelade kategorier genom kategoristyrnings-processens samtliga faser • Ansvara för resultat (beslutade KPI:er) enligt målsättning • Ansvara för dialogen med kunder och avropare ‒ Information och utbildning ‒ Felbeteenden FMV genomför åtgärder för att nå ökad öppenhet. Exempelvis information om pågående upphandlingar, seminarier och branchdagar samt arbete med kategoristyrning. FMV uppdaterar kontinuerligt information om pågående upphandlingar på FMV:s hemsida och Tenders Electronic Daily (TED).

Kategoristyrning upphandling

Inköp och upphandling Tjänsteutlåtande Utfärdat 2020-01-22 Diarienummer N050-0028/20 Handläggare Åsa Bergman Telefon: 031-366 37 99 E-post: asa.bergman@ink.goteborg.se Fastställande av Gemensam inköpsplan (Inköps- och upphandlingsnämndens plan för kategoristyrning i Göteborgs Stad) Förslag till beslut – Övergripande kategoristyrning och samordning av samtliga inköpskategorier – Föreslår regionfullmäktige ansvarsfördelning för kategorier och centralt samordnade upphandlingar . Genomföra och följa upp de centralt samordnade upphandlingar som regionfullmäktige har har uppdragit åt regionstyrelsen att genomföra Social upphandling – ett nytt strategiskt verktyg med nya affärsmöjligheter. Social upphandling ställer nya krav på dig som leverantör, men kan även utgöra ett nytt strategiskt verktyg med nya affärsmöjligheter. Här presenteras bakgrund och konkreta tips! Mohamed Hama Ali, upphandlingsjurist, Gärde Wesslau Advokatbyrå Kategoristyrning är idag det mest framgångsrika konceptet inom inköp. I vår ambition att underlätta och stärka dig i rollen som inköpare erbjuder vi nu ett kostnads- och tidseffektivt paket på nio dagar.
Hur hanterar man nervositet

Kategoristyrning upphandling

Abstract Public procurement spending reaches roughly 375-500 billons SEK on a yearly basis, which translates into 13-18 percent of the Swedish GNP in the year of 2008. This implies Hur arbetar individ och familjeomsorg samt funktionshinder med kategoristyrning? Okategoriserad En verksamhet som kommit långt i arbetet med kategoristyrning är SPINK, samlad placerings- och inköpsfunktion som arbetar med att hjälpa stadsdelarna att hitta boenden och platser i behandlingshem och att höja kompetensen om inköpsfrågor inom socialtjänsten. Det tar inte många minuter på plats att inse att kategoristyrning bara är en (viktig) del i ett omfattande program för att samordna och styra upp stadens hela arbete med inköp och upphandling. Och det är ingen liten uppgift. Några siffror att begrunda. I en spendanalys ser ni över hur organisationens inköp är fördelade, både när det gäller hur stora kostnaderna för inköpen är och var i organisationen de sker.

Kategoristyrning ger den fokusering, specialisering och kompetens som behövs för att våra ramavtal ska bli relevanta, värdeskapande och en bra affär för kunden. Kategoristyrningens tre grundläggande hörnstenar är strategiska inköp, att hantera marknaden och driva förändring. Sparar miljoner med kategoristyrning. Efter två lyckade pilotprojekt vill Alvestas upphandlingschef Johan Johansson rulla ut kategoristyrning i hela kommunkoncernen. ”Det här gör oss till en mer professionell inköpsorganisation”, säger han. Kategoristyrning handlar om att för en specifik inköpskategori välja en optimal leverantörsportfölj som förvaltas så att besparingspotentialer och mervärden kan realiseras.
O wild west wind elgar

Det anses att metoden och ett mer strukturerat inköpsarbete leder till faktiska besparingar. Är kategoristyrning något för it och ict-området, undrar Mikael Roth på Telemanagement Sverige. ”Tjäna på kategoristyrning inom it” Debatt Kategoristyrning har blivit en trend både inom privat och offentlig inköpsverksamhet. Det anses att metoden och ett mer strukturerat inköpsarbete leder till faktiska besparingar.

Kategoristyrningens tre grundläggande hörnstenar är strategiska inköp, att hantera marknaden och driva förändring. Oavsett storlek på verksamhet finns det inget hinder att införa kategoristyrning som metod.
Kedja spray biltema

bostadsbubblan usa 2021
restful api
preem bensinkort
pop quiz svenska
situational leadership theory

Inom offentlig upphandling används sällan avtalet aktivt när det väl är skrivet. award criteria (vid upphandling) utvärderingskriterium, tilldelningskriterie award notice tilldelningsbekräftelse award procedure upphandlingsförfarande.